Większe spulchnienie - wartość dodana

Jak dobrać odpowiedni papier spulchniony? 

Z chęcią pomożemy w dopasowaniu idealnego papieru do rodzaju komunikacji drukowanej, wskazując oszczędności, które korzystnie wpłyną na wysokość budżetu produkcyjnego. 

Dostarczymy:
poland high bulk papers magno galerie

  • Zadrukowane próbki papieru
  • Niezadrukowane próbki papieru
  • Makiety porównawcze                      

 

 

Zapraszamy do kontaktu  z naszym Kierownikiem Sprzedaży:

Ewa Chabior
Ewa.Chabior@sappi.com
Tel. +48 601 272 348

Dane teleadresowe firmy:                        

Sappi Europe (Polska) sp. Z o.o.                                                                                        
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa 
SalesPoland@sappi.com
Tel. +48 (0)22 246 03 00

Dane Techniczne papierów Galerie i Magno:

Zachęcamy do zapoznania się z papierami Magno i Galerie