Hoe onze People strategie onze toekomstige ambitie ondersteunt.

Onze strategie is er op gericht onze mensen te helpen om Sappi's op waarden gebaseerde verwachtingen waar te maken, hen voor te bereiden op de wereld van morgen en hoe Sappi in die wereld te positioneren. Wij hebben de middelen en de knowhow om onze mensen te leren zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen in een omgeving waar iedereen kan groeien en bloeien.

De vier pijlers van Sappi Europe's People strategie:

  • Leiderschap: snelle en flexibele leiders creëren die ons in staat stellen om verandering te omarmen en die alert zijn op toekomstige business vereisten.
  • Verbinden en motiveren van mensen: snelle en flexibele mentaliteit creëren die ons in staat stelt om verandering te omarmen en doelbewust te evolueren.
  • Vormen, toerusten en empowerment van mensen: blijven investeren in toekomstig talent en onze mensen laten bloeien, zodat zij in staat zijn kansen te grijpen en nieuwe ideeën te vervullen.
  • Het transformeren van ons personeel: stimuleren en vergemakkelijken van verandering om aan de eisen te voldoen van een flexibel en wendbaar personeelsbestand met de juiste zakelijke mentaliteit en houding.